طراحی فکر

پیدا مشو، پنهان مشو!

عاشق شو و مستی کن و می نوش کن اما.... تو بی پروا مشو!

/ 2 نظر / 6 بازدید
Square

سلام دکمه پلاس رو اضافه نمی کنی ؟ آخه آدم دلش می خواد بعضی پُست هات رو پلاس کنه دیگه !

مهتاب

Square به به آشنا میبینم اینجا[پلک][نیشخند]