دین

و خداوند دین را به انسان ها هدیه کرد تا زیبا بیندیشند و مهربان رفتار بکنند. روزگاری پیامبرانی بودند که مردم را به دین او دعوت می کردند. اما امروز تنها ما هستیم که وظیفه داریم این میراث گرانبها را به دست فرزندانمان برسانیم و پس از ما نوبت به آن ها می رسد که این یادگار خداوند را به آیندگان هدیه کنند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
محب ولایت

سلام نظر کنید آیه را، سیه کنید جامه را، پرچم زنید خانه را، ماه حسین می رسد هوش کنید مست را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه حسین می رسد سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را، دور کنید خنده را، ماه حسین می رسد عفو کنید بنده را، ارج نهید زنده را، یاد کنید رفته را، ماه حسین می رسد السلام علیک یا ابا عبدالله

مهتاب

[نیشخند]