حس نیاز

روز جمعه است و دل تنگ و روح بی قرار...! از من راضی است آیا صاحب این عصر و زمان؟ ناراحت است؟ خدایا نکند از کارهای من آنقدر ناراحت شده باشد  که قطره اشکی هم ...

 

پی نوشت: گوش کنید!

/ 1 نظر / 6 بازدید
چترنجات

سلام. خیلی خوب بود. دلمان خوش می شد اگر می دانستیم امام زمان دارد می زند... امان از این خود جاهل مان!