دل کندن

شهادت یعنی اول از خودت دل بکنی! از خودت که دل بریدی؛ شهادت نصیبت می شود!

/ 3 نظر / 6 بازدید
اکبر

شهادت "سعادت" میخواد که ما "س" و هم نداریم [لبخند]

sara

lمن بارها و یارها از خودم دل کندم پس چرا شهید نشدم؟[نیشخند]

نس

دل کندن از مال و فرزند و دل بستگی ها و همسر وسرزمین در راه قدردت محض، جهاد اصغر. دل کندن از خود جهاد اکبر. از همه دل میکنی تا یاد بگیری. در آخر از خودت هم می گذری.من چقدر عقبم!