سلامی برسان به داغ دیده

داغ تو دارم، همیشه، همه جا...! همه وقت...! بین خودمان بماند؛ الی الابد داغ تو را در سینه خواهم داشت! ولی این داغ جگر سوز را در سینه ام حبس میکنم برای روز مبادا! برای آن روزی که ندایی برسد و سلامی که ای داغ دیده های دشت بلا! بشتابید به رحمت و جنت و غفران پروردگارتان! 

 

پی نوشت: شهدا در زیر سایه ی شمشیرها به بهشت می روند!

/ 0 نظر / 7 بازدید