خدا با صابران است

پس از خلافت یزید، صبر و استقامت حسینی آغاز می شود. صبر همیشه با سکوت همراه نیست، بلکه به معنی تحمل سختی هاست. ایستادن مقابل یک حکومت با آن قدرت عظیمش، آن هم با پیروان اندک، به راستی صبر و استقامت عظیمی می طلبد.

/ 0 نظر / 6 بازدید