آفریده شدیم

آفریده شدیم تا جاودانه بمانیم؛ برای همین است که از تباهی و پوچی هراسانیم؛ انسان بعد از مرگ جاودانه می شود و زندگی جاودانه ی او آغاز می شود... پس چرا شهادت را بر نمی گزینیم که بهترین مرگ هاست!

/ 9 نظر / 6 بازدید
چترنجات

سلام. برگزیدن شهادت نصف ماجراست... نصف دیگرش برگزیده شدن برای شهادت است.

خسته

مرا یاد کن ان لحظه که خدا را میخوانی... ---------------------------شایدبه صداقت تومن نیز اجابت شوم.(النماس دعا)

خودت گفتی که بعد از مرگ جاودانه میشیم پس دیگه چرا زحمت شهادت رو بکشیم!!آدم با زندگی و در مسیر زندگی جاودانه میشه شهدا که جاودانه شدن بخاطر سبک درست زندگیشون بود که درست و قشنگ مردن رو هم تجربه کردن!جون دیداش دروغ مگم شما بگو.

امیر

شهادت بهترین شروع... بروزم

مهدی

سلام خیلی زیبا می نویسی. ان شاء ا... شهید شی...

مهدی

سلام خیلی زیبا مینویسی ان شاء ... شهید شی التماس دعا

مهدی

سلام خیلی زیبا مینویسی ان شاء ... شهید شی التماس دعا

محمد

شهادت نهایت ایمانه اما اینکه به کدوم مرگ شهادت بگیم هم داستان داره، بعثی ها به کشته شدگانشون میگفتن شهید شهید زمینی با آسمون زمین تا اسمون توفیر داره