تناقضات ملس

چشم در چشم گوسفند با لحنی موذیانه می گفت؛ جیگرت را بخورم خام خام!

آن وقت بعد از مدتی در مغازه ی جگر فروشی سفارش جگر مغز پخت می دهد...!

 

نتیجه گیری: مغز پخت نقض خام خام است!

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهتاب

حتما خاطرات خودت بود[نیشخند]

چترنجات

سلام. تجربه جالبیه دل کندن از وبلاگ قدیمی! امیدوارم اینجا لحظه های خوبی داشته باشی. یا علی.