اصحاب کهف

این روزها و در اکثر اوقات، از اخبار ایران و جهان بی خبرم؛ موقعیتی که در آن هستم چنین ایجاب می کند تا کمتر فرصت کنم و جزئیات اطرافم که قبلا خیلی به آن اهمیت می دادم را رصد کنم!

همینقدر بگویم که وقتی در اخبار شنیدم که برای عید نوروز قرار است پسته را کیلویی 30 هزار تومان بدهند به خلق الله از تعجب شاخ درآوردم؛ و بعدها که از زبان دوستان شنیدم که کیلویی 60 هزار تومان بوده است احساس کردم یکی از اصحاب کهف هستم...!

/ 1 نظر / 7 بازدید