امنیت

چقدر خوبه که آدم حس کنه فضای بین دو تا دستاش بشه امن ترین مکان برای یه آدم دیگه!

/ 4 نظر / 7 بازدید
چترنجات

سلام. به قول حاج آقا پناهیان، آغوش خدا امن ترین نقطه دنیاست... هنگام زانو زدن در برابرش.

دندان عقل

اربعین شد إربا إربا آن زمانی که شنید شرحِ شرحه شرحه ات را از زبان نیزه ها برای خوانش غزل هایی عاشورایی...

واقعا!![لبخند]

پود

و این فضای بین دو دست طغیان است برای خودم امنیتت را به بهای ارزان طغیان من بخر!