ایدئولوژی

ما جنگ را نمی پسندیم...عشق به هشت سال نبرد؛ عشق به شهادت و عشق به قداست دفاع بود! ما دفاع کردن و شهادت را دوست داریم...شهادت و دفاعی که در آن کشتن و کشته شدن؛ پیروزی محض است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
قدیمی...

گم شده بودی که تو این متنت پیدات کردم...اینقد بازیگوشی نکن...من میفهمم