صابرین

ما خانه به دوشان بیابان بلاییم؛

در موج بلا مست ز صهبای ولاییم! 

دل سوختان پسر فاطمه ماییم!

حتی به سوی کعبه اگر روی نماییم!

بالله قسم؛ تالله قسم؛ والله قسم کعبه ی ما روی حسین است!

 

پی نوشت:دیوانگی را از اینجا  بشنوید!

/ 1 نظر / 8 بازدید
رز

پی نوشت بشدت خز