تمنای یک مشتلق

کاش برسیم به آنجایی که اگر کسی از ما تعریف و تمجید کرد؛ آزرده خاطر شویم و بدمان بیاید...!

/ 4 نظر / 6 بازدید
یک عاشق

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو عشق دیریست كه در پیچ و خم عباس است هر چه داریم همه از كرَم عباس است خلقت جنت حق لطف كرم عباس است به منم سر بزن دوست خوبم

(م.ا.ب)

بدمان نیاید، شنیدم که جوانمرد (ع) می‌گفت در این حال به خدای خود بگویید: تو خوب میدانی که من این که این‌ها می‌گویند نیستم، اما تو مرا از آنچه می‌گویند بهتر و بالاتر قرار ده.

باقيات الصالحات

سلام ــــــــ اگه ـــــــــــ آنتن ــــــــــــــ دلت ـــــــــــــــــ جهتش ـــــــــــــــ عوض ــــــــــــ شده ـــــــــ بيا